Zarząd

  ZARZĄD:

  • Prezes - Jan Sum
  • Wiceprezes – Tomasz Bochenek
  • Skarbnik - Krzysztof Klocek
  • Sekretarz – Natalia Sztaba
  • Członek – Józef Doktor


KOMISJA REWIZYJNA:

  • Jan Stańko – Przewodniczący
  • Czesław Sałęga – Wiceprzewodniczący
  • Joanna Kołodziej - Sekretarz