Nowy Zarząd Arki i podziękowania dla ks. T. Flisa

     Zgodnie ze statutem, 16 lipca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka”.

      W obecności ks. Proboszcza Stefana Śnieżka dokonano podsumowania 3-letniej działalności i wybrano nowe władze klubu.
      Nowy Zarząd Klubu, to:
Jan Sum – prezes, Krzysztof Klocek i Małgorzata Kolano – wiceprezesi, Małgorzata Pietrońska – skarbnik, Natalia Sztaba – sekretarz, Janusz Doktor, Patryk Misiak, Józef Piędel i Grzegorz Przybysz – członkowie Zarządu.
      Komisję Rewizyjną tworzą:
Jan Stańko – przewodniczący, Czesław Sałęga – zastępca, Grażyna Kułacz – sekretarz.

 

 
      Miłym akcentem zebrania były kwiaty, upominki i słowa podziękowania pod adresem ks Tomasza Flisa od zawodników, ich rodziców, działaczy i ks. Proboszcza. Przez 6 lat był w Arce trenerem, zawodnikiem i działaczem.

       To dzięki niemu w rozgrywkach ligowych Arka awansowała z V do IV ligi, a w ubiegłym roku z IV do III, to on rozwinął talent aktualnych mistrzów Podkarpacia juniorów – Jerzego Barana i Anety Kręcidło. Lubiany przez wszystkich ks. Tomasz nie zrywa  kontaktu z Arką, ale z dalekiego Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie został przeniesiony, będzie on mocno ograniczony.

     

       Księże Tomku dziękujemy serdecznie za wszystko co zrobiłeś dla Arki i przy każdej każdej możliwej okazji przyjeżdżaj do nas, zapraszamy!