Niewielkie zmiany w Zarządzie Arki

10.07.2019
W dniu 26 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Arka, któremu gościnnie przewodniczył dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej Pan Grzegorz Sroka.
Sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2016-2019 złożył ustępujący prezes Jan Sum. Po dyskusji i pochlebnej ocenie pracy klubu wyrażonej przez ks. Stefana Śnieżka – proboszcza Parafii Łętownia, przy której działa Arka oraz wice burmistrza Nowej Sarzyny Pana Adama Madeja dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

A oto skład Zarządu Klubu:
Jan Sum – prezes
Tomasz Bochenek – wiceprezes
Krzysztof Klocek – skarbnik
Natalia Sztaba – sekretarz
Artur Chmiel – członek zarządu
i Komisji Rewizyjnej:
Jan Stańko – przewodniczący
Czesław Sałęga – zastępca
Dorota Kida – sekretarz
Na początku zebrania czołowi zawodnicy Arki wręczyli kwiaty i podziękowali Księdzu Proboszczowi za długoletnie i różnorodne wspieranie klubu, a Panu Madejowi za gminne dotacje i patronaty nad imprezami organizowanymi przez nasz klub.
Kilka dni wcześniej w trakcie uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego podobne podziękowania nasi zawodnicy przekazali dyrektorom miejscowych szkół - Pani Marcie Radomskiej i Panu Grzegorzowi Sroka za udostępnianie lokali szkolnych na treningi i mecze ligowe.
Zawodnicy Arki wybierają się jeszcze z podziękowaniami do Nowej Sarzyny do sponsora naszego klubu Pana Janusza Janika prezesa firmy „Janik”, który od wielu lat bezinteresownie finansowo wspiera naszą działalność z dziećmi i młodzieżą.