Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!

07.04.2019
Zawodnicy i działacze Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka” Łętownia serdecznie dziękują wszystkim, którzy spowodowali, że przeprowadzona w ubiegłym tygodniu zbiórka złomu przyniosła nadspodziewanie dobre efekty i zapewniła środki na tzw. udział własny do dotacji Burmistrza Nowej Sarzyny.

Szczególnie dziękujemy Proboszczowi Parafii Łętownia ks. Stefanowi Śnieżkowi za słowa zachęty do przekazywania złomu i za znaczną ilość przekazanego złomu.
Dziękujemy tym, którzy poświęcili wiele godzin na zebranie złomu i dostarczenie go do punktu sprzedaży, a więc Panom: Krzysztofowi Klockowi, Janowi Stańko, Czesławowi Sałędze i Grzegorzowi Rurakowi.
Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali złom.
Dzięki Wam nasi młodzi sportowcy będą mieć środki na zakup sprzętu i na koszty szkolenia.
Będą mieć pieniądze na koszty udziału w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich (transport, noclegi, wyżywienie, opłaty regulaminowe).